Home

Welkom bij Schutjens ♦ De Bruin, juridisch adviseurs gespecialiseerd in de gezondheidszorg.

De wereld van de zorg is complex en sterk gereguleerd. Het veld is in beweging. Wet- en regelgeving, verhoudingen en krachtenvelden veranderen continu. Partijen die actief zijn in de gezondheidszorg, zoals zorgaanbieders, bedrijven en verzekeraars, moeten hier rekening mee houden en tijdig op inspelen.

Daar waar vragen rijzen, problemen zijn of dreigen en bruggen moeten worden gebouwd, komt Schutjens de Bruin in beeld. Wij kennen de wetgeving, de context en de praktijk als geen ander en zijn u graag van dienst.