Aanpak

Onze cliënten  kiezen voor Schutjens ruitje2.png De Bruin om de volgende redenen:

  • Deskundigheid en ervaring op vele terreinen in de zorg
  • Kordaat en geen onnodige focus op juridische aspecten
  • Goed gevoel voor wat klant wil én nodig heeft
  • Helikopterview met vermogen om verbanden te leggen
  • Snel van begrip, snel tot de kern en snelle actie
  • Kort, bondig en no nonsense
  • Creatief, overtuigend en stimulerend
  • Complexe zaken eenvoudig maken
  • Gezag en impact